Skip to main content

4de jaar ASO

Latijn

Latijn leeft

Latijn is geen dode taal. Tijdens de lessen Latijn zal je leerkracht vaak Latijn spreken. Want Latijn leeft!

Taal en cultuur

Je maakt door middel van de Latijnse taal kennis met de antieke Romeinse cultuur. Je beleeft de geschiedenis alsof je er zelf bij was.

Talen beheersen

Latijn ligt aan de basis van moderne talen, zowel qua woordenschat als zinsbouw. Dankzij jouw kennis van het Latijn begrijp je moderne talen veel beter en kan je ze vlotter leren!

Hier duik je de Romeinse literatuur in: je loopt in de voetsporen van Caesar tijdens zijn veldtochten door Gallië en je leest Cicero en Sallustius om de sociale en politieke toestand in het Rome van de eerste eeuw te begrijpen. De grote dichters ontbreken ook niet: schitterende mythologische vertellingen van Ovidius en Vergilius tonen de Latijnse taal op zijn mooist.

Na het instuderen van de basisgrammatica van het Latijn in de eerste graad kun je nu echt genieten van literatuur! De Romeinse cultuur, geschiedenis en kunst komen ook rijkelijk aan bod.

  • Skills lab

    Elke vrijdagnamiddag kijken we over de klasmuren. Er is dan tijd om heel nieuwe talenten te ontdekken. Gedurende drie modules per jaar krijg je de kans om te ontdekken wat je écht ligt: fotografie, een film maken, sporten, een game programmeren, een fair tradewinkel opzetten, ... De modules zijn even boeiend als divers. En guess what? Je krijgt zelf de keuze.

  • Extra wiskunde

    Leerlingen die dat wensen, kunnen een extra uurtje wiskunde volgen. Dat uurtje is een vrije keuze, maar het is een grote meerwaarde voor wie in de derde graad een studierichting met meer wiskunde wil aanvatten. Altijd een goed idee, toch?

Anna leest Cicero

Als je hoort hoe vlot en levendig Anna Asatryan van 4 Latijn de eerste twee paragrafen uit de eerste Catilinarische redevoering van Cicero debiteert, is er maar één conclusie: Latijn leeft!

Vak

4de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Wiskunde

4 (5)

Biologie

1

Fysica

1

Chemie

1

Informatica

1

Skills lab

2

Latijn

4

Mentoruur

1

Atheneum Malle 2de graad Lattijnijn

3de graad Latijn-wiskunde

Ben je sterk in wiskunde en heb je interesse in wetenschappen? Dan is Latijn-wiskunde in de derde graad een logische keuze.

Meer info over deze studierichting

3de graad Latijn-moderne talen

Ligt jouw sterkte eerder in taal en communicatie? Dan is er in de derde graad Latijn-moderne talen voor jou.

Meer info over deze studierichting