Skip to main content

4de jaar TSO

Ondernemen, IT & Communicatie

Ondernemen

Je vergroot je kennis over de bedrijfswereld en de economische actualiteit, in de klas en tijdens bedrijfsbezoeken. Je leert op een eenvoudige manier een boekhouding voeren.

IT

Je leert niet alleen praktische computertoepassingen gebruiken, maar je duikt ook in de programmacode waaruit toepassingen zijn opgebouwd.

Communicatie

Je hebt gevoel voor taal en je houdt ervan om je correct uit te drukken, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans en het Engels.

Deze studierichting rust op drie grote peilers. Je leert de basisprincipes van de economie ontdekken en krijgt onder meer via bedrijfsbezoeken een duidelijk beeld van de bedrijfswereld. Praktische vaardigheden worden ingeoefend tijdens de lessen kantoortechnieken en je krijgt een stevige basis in boekhouden.

Je bouwt bovendien een brede kennis op van informatica. Je leert vaardig worden in het gebruik van kantoorpakketten en je verdiept je in de manier waarop computerprogramma's opgebouwd worden. Daarmee kan je met een voorsprong starten in onze studierichting IT & Ontwikkeling in de derde graad.

Tenslotte is er ook behoorlijk veel aandacht voor moderne talen - Nederlands, Frans en Engels. Naast de algemene taallessen wordt de focus gelegd op efficiënt communiceren in de verschillende talen in de bedrijfswereld.

Vak

4de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

3

Toegepaste informatica

1

Informtatica (programmeren)

1

Toegepaste economie

7

Kantoortechnieken

1

Frans

4

Engels

4

Atheneum Malle 2de graad Ondernemen, IT & Communicatie

3de graad IT & Ontwikkeling

In de derde graad bieden we je mogelijkheid verder te studeren in IT & Ontwikkeling met de focus op informatica.

Meer info over deze studierichting