Skip to main content

3de graad ASO

Economie-moderne talen

In alle talen

Taal is voor jou meer dan communicatie. Het drukt een wereld van gevoelens en gedachten uit. Of dat nu in het Nederlands, Frans, Engels of Duits is.

Economie is overal

Economie is overal. Niet alleen in bedrijven, maar ook in je school, je sportclub en bij jou thuis. Meer kennis over economie wapent je voor het leven.

Ondernemen

Ondernemen is zoveel meer dan je eigen baas zijn. Ondernemen is berekend risico nemen, kansen grijpen en samenwerken. En dat kan je hier leren.

In deze studierichting gaat vanzelfsprekend veel aandacht naar economie. Daarbij wordt zowel in het vijfde als in het zesde jaar de focus gelegd op micro- en macro-economie enerzijds en op bedrijfseconomie anderzijds. Binnen micro- en macro-economie ga je na hoe er welvaart gecreëerd wordt en hoe die verdeeld wordt. Je ontleedt de prijsvorming in de verschillende markten, het monetair beleid, de conjunctuur, enz.

In bedrijfseconomie verdiep je je in de beleidsvoering van een bedrijf. Hoe en waarom worden beslissingen in een bedrijf genomen? Welke juridische of boekhoudkundige gevolgen heeft dat?

Bovendien heb je een uitgesproken interesse voor moderne talen. Je houdt van de diversiteit waarin taal bepalend is: van tweets tot poëzie en van songteksten tot literatuur. Je bent geboeid door de cultuur die bij een taal hoort en je houdt van die kleine nuances die je in een taal kan uitdrukken. Je verdiept de kennis en vaardigheden voor Nederlands, Frans en Engels die je in de tweede graad reeds hebt geleerd. Daarnaast maak je ook kennis met het Duits.

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen twee opties: filosofie of extra wiskunde.

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

Atheneum Malle keuzevak wiskunde

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: Wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhauer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Vak

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

2

2

Economie

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3 (5)

3 (5)

Filosofie

(2)

(2)

Esthetica

1

1

Atheneum Malle 3de graad Economie-moderne talen

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op alle bachelors en masters in het hoger onderwijs; vooral dan die met een economische invalshoek. Denk hierbij aan studierichtingen zoals Toegepaste economische wetenschappen (TEW), Sociaal-economische wetenschappen (SEW) of Handelsingenieur. Verder kan je denken aan Communicatiewetenschappen of Taal- en letterkunde.