Skip to main content

3de graad - finaliteit Doorstroom

Welzijnswetenschappen

Organiseren

Je bent gefascineerd door de mens en de maatschappij. Ben je geboeid door het handelen van de mens en zijn motieven, dan zit je hier op je plaats. 

Wetenschap

Je onderzoek van de mens wordt gedragen door inzichten die je verwerft uit de biologie en andere wetenschappen.

onderzoekscompetenties

Een voorbereiding op hogere studies waarbij een onderzoek wordt gerealiseerd over een zelfgekozen onderwerp eigen aan de studierichting.

Je bent gefascineerd door de mens en de samenleving. Je verdiept je in de belangrijkste psychologische, sociologische, filosofische, politieke theorieën - waardoor je een brede algemene vorming krijgt.

De biologische aspecten van het mens zijn boeien je evenzeer. Je bestudeert de menselijke anatomie en fysiologie. Zo krijg je inzicht in welke factoren zowel het mentale als het fysieke welzijn van de mens bepalen.

Je krijgt zelfstandige opdrachten die je stimuleren om steeds een onderzoekende houding aan te nemen. Die heb je nodig voor de hogere studies waarop deze richting je voorbereidt.

Vak

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwing

1

1

Interlevensbeschouwelijke dialoog

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Geschiedenis

1

2

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

3

4

Natuurwetenschappen

2

2

Anatomie & Fysiologie

1

1

Gedragswetenschappen

4

4

Cultuurwetenschappen

2

2

Project welzijnswetenschappen

2

Filosofie

2

2

Artistieke expressie

1

Economische & financiële competenties

1

Atheneum Malle 3de graad Sociale en Technische wetenschappen

Onderwijs

Welzijnswetenschappen vormt een prima vooropleiding voor studierichtingen zoals Pedagogie, Leerkracht kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs, zowel als bachelor als master.

Gezondheidszorg

Dankzij de sterke wetenschappelijke component kan je ook verder studeren in studierichtingen zoals Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Logopedie en audiologie, Voedings- en dieetkunde, enz.

Sociale sector

Ook in de sociale sector behoren heel wat studierichtingen in het hoger onderwijs tot de mogelijkheden, zoals Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste psychologie.