Skip to main content

Wat er in Atheneum Malle gebeurt

Atheneum Malle OKAN-klas

Een OKAN-klas voor Oekraïense jongeren

Op vraag van de gemeente richtte Atheneum Malle na de paasvakantie een OKAN-klas in voor Oekraiense jongeren die met hun familie op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land en die in onze regio worden opgevangen. En dat is ook de krant niet ontgaan...

20 juni 2022

De leerlingen van het derde jaar Bedrijf & Organisatie en Organisatie & Logistiek bezoeken voor de lessen logistiek de bedrijven Unifor en Gosselin. Die verzorgen opslag en vervoer van machines en onderdelen, electronica en zelfs het concertmateriaal voor Metallica! Alvast een indrukwekkend bedrijfsbezoek.

9 juni 2022

Regenboogtaarten

Omdat diversiteit ook lekker mag zijn ...

In het kader van het interlevensbeschouwelijke project over het het LGBTQ+ thema, bakten de leerlingen van 3 Zorg & Welzijn tijdens de praktijklessen voeding heerlijke regenboogtaarten.

8 juni 2022

De laatstejaarsleerlingen TSO en BSO overtuigen een GIP-jury van hun kunnen. Het verbluft ons telkens weer hoe enorm deze jongeren gegroeid zijn sinds de dag dat ze voor het eerst door onze schoolpoort stapten - en dan gaat het niet over hun lengte!

8 juni 2022