Skip to main content

3de graad - finaliteit doorstroom

Humane wetenschappen

De Mens

Je bent gefascineerd door de mens en de maatschappij. Heb je interesse in psychologie, sociologie, media, het onderwijs, criminologie of rechten, dan zit je hier op je plaats. 

Het nieuws

Inzet, tomeloze motivatie en de wil om interessante artikels te lezen en het nieuws te volgen zijn belangrijk om in deze studierichting af te studeren, klaar voor het hoger onderwijs.

Cultuur

We gaan op culturele ontdekkingstocht door het bijwonen van theater, opera, rockconcerten en moderne dans in de culture club. Jij kiest zelf waar je interesses liggen en welke voorstellingen je bijwoont.

Je bent gefascineerd door de mens en de samenleving. Je verdiept je in de belangrijkste psychologische, sociologische, filosofische, politieke theorieën - waardoor je een brede algemene vorming krijgt.

Je leert hoe je aan onderzoek moet doen. Wetenschappelijke teksten lezen, peilingen opstellen, interviews afnemen: jij krijgt het onder de knie. Ook communicatie is een speerpunt. Je leert op basis van overtuigende argumenten te debatteren en sterke presentaties te geven.

Uiteraard volg je de actualiteit. Je gaat graag mee op onze culturele ontdekkingstocht in de wereld van muziek, toneel en dans. 

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen drie opties: Duits, filosofie of extra wiskunde. Esthetica kan je vrij als extra uurtje meepikken.

Duits kent vele vooroordelen: Duits is lelijk, komt streng, zelfs militaristisch over, het is moeilijk en ook niet bepaald cool. Onterecht!

Duits is één van onze drie landstalen. Kennis van de meest gesproken moedertaal in Europa is bovendien een extra troef op de arbeidsmarkt. Duitsland bepaalt voor een groot deel de hele Europese economie en kan bogen op een bijzonder rijke traditie op gebied van cultuur, wetenschap, muziek, literatuur, filosofie, politiek, psychologie, enz.

Wist je dat de trein, aspirine en X-stralen Duitse uitvindingen zijn?

Leer in het Duits een fris pintje bestellen en de knappe ober een fooi geven. Leer een e-mail of een uitnodiging te schrijven. In de klas voer je een kort toneeltje op en lees je Duitstalige krantenartikels. Droom weg bij een gedicht van Goethe, en zing uit volle borst mee op een Duitse hit van het moment.

Wedden dat je snel een veel positiever beeld krijgt van onze prachtige zustertaal?

Atheneum Malle keuzevak Duits

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhouer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Het woord esthetica dateert uit de Griekse oudheid en werd gebruikt om een zintuiglijke ervaring, en het gevoel dat daar bij hoort, te omschrijven.

Waarom heeft de mens zich van zijn prille bestaan beziggehouden met kunst? Geen enkele andere diersoort heeft de neiging om zijn omgeving louter decoratief aan te passen! Maar wat is schoonheid? En wanneer spreek je nu eigenlijk over kunst?

Tijdens de lessen esthetica leer je verschillende kunststijlen te beschouwen en maak je ook kennis met de functie van kunst doorheen de tijd. We beperken ons niet tot de geschiedenis maar nemen ook actuele tendenzen en eigen creatieve uitingen mee op in het lessenpakket. Esthetica wil jou prikkelen om een bredere kijk op de wereld om je heen te ontwikkelen. 

Esthetica is een extra keuzevak van 1 lesuurtje per week. 

Atheneum Malle keuzevak Esthetica

Kras in Brussel

De leerlingen van 5 HUM trokken vandaag samen met meer dan 400 jongeren van over heel Vlaanderen naar het Vlaams Parlement in Brussel voor de afsluiting van hun Kras-jaar.

5 mei 2023

Vak

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwing

1

1

Interlevensbeschouwelijke dialoog

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

Gedragswetenschappen

4

4

Cultuurwetenschappen

2

2

Filosofie

2

2

Kunstbeschouwing

1

1

Artistieke expressie

1

Economische & financiële competenties

1

Atheneum Malle 3de graad Humane Wetenschappen

De mens bestuderen

Je legt een stevige basis voor zowel bachelor- als masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten. Voor de hand liggende opleidingen zijn Criminologie, Sociologie, Verpleegkunde, Pedagogie, Psychologie of een onderwijsopleiding.

Nog meer opties

Je brede basisvorming kan je ook een heel andere richting doen inslaan. Misschien kies je voor Communicatiewetenschappen, Geschiedenis, Rechten, Wijsbegeerte of Politieke wetenschappen?