Skip to main content

Wat er in Didasco gebeurt

Didasco-Freinet Malle carnaval 2021

Didasco carnaval

Carnaval viel net in de cooldown-week. Daarom werd het feest, geheel coronaveilig, dan maar een weekje eerder georganiseerd. 

Vrijdag 5 februari 2021

STEM olympiade

Vandaag stond op Didasco de STEM-olympiade op het programma. Dit is een wedstrijd waar alle Vlaamse scholen aan kunnen deelnemen. De leerlingen uit Vlaanderen met de hoogste scores gaan door naar een finaleronde. Spannend!!!

25 januari 2021