Skip to main content

WIJ KOESTEREN JOUW TALENT

VAKLEERKRACHTEN

Je vakleerkrachten weten heel goed hoe zij het beste uit jou kunnen halen voor hun vak. Studeren doe je nu eenmaal anders voor wiskunde dan voor geschiedenis. En praktijkvakken vergen een heel andere aanpak dan een theorievak. Je vakleerkrachten kunnen je perfect begeleiden om je bij te staan bij studieproblemen.

Maar meer nog dan dat, zijn onze vakleerkrachten Ontdekkers van Talent. Ze voelen goed aan waar jij sterk in bent en dagen je graag uit om voor elk vak je grenzen telkens weer een beetje te verleggen. Zo gaat geen enkel talent verloren. En zeker het jouwe niet!

Atheneum Malle vakleerkracht

MENTOREN

Elke klas wordt begeleid door een mentor. Elke week nemen ze een lesuurtje de tijd de klasgroep te begeleiden en onder andere te coachen in het leren. Hoe je een planning maakt, bijvoorbeeld. Of hoe je structuur aanbrengt in de leerstof, zodat je alles makkelijker kan leren.

Onze mentoren hebben ook een zesde zintuig. Ligt er iets op je maag? Of wil je extra uitdaging? Mentoren voelen het vaak aan. Uiteraard hoef je niet te wachten tot je mentor er met jou over spreekt. Je mentor helpt je immers graag bij jouw bezorgdheden. Indien nodig kan de mentor je doorverwijzen naar onze leerlingenbegeleiding.

LEERLINGENBEGELEIDING

In onze school staat een team van leerlingenbegeleiders paraat. Ze geven advies aan leerkrachten en begeleiden leerlingen met specifieke noden. Dat kan gaan over problemen bij het leren, moeilijkheden met andere leerlingen of andere obstakels die het studeren moeilijk maken. Onze leerlingenbegeleiders hebben een bijzonder groot hart en luisterbereide oren.

Indien nodig kunnen de begeleiders hulp van buitenaf inroepen. Zij kennen hun weg in de hulpverlening voor jongeren en kunnen de nodige contacten leggen. Uiteraard is de leerlingenbegeleiding ook het eerste aanspreekpunt voor het CLB.

Atheneum Malle leerlingbegeleiding
Atheneum Malle Centrum voor Leerlingbegeleiding

CLB

De hoofdzetel van het CLB waar onze school mee verbonden is, is gevestigd in Antwerpen. Maar ze hebben ook eigen gespreksruimtes vlak naast onze school.

Je kan terecht bij het CLB als je doorverwezen wordt door onze leerlingenbegeleiders, maar je mag zeker ook zelf aankloppen bij het CLB wanneer je liever over delicate problemen praat met iemand die niet rechtstreeks aan onze school verbonden is. Goed om weten: CLB’ers hebben beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, blijft dus geheim.

Dit zijn de contactpersonen voor onze school:

Veerle Brinckman
(0489)24 32 91
veerlebrinckman@clb-antwerpen.be

Ann Van Dyck
(0492)23 16 06
annvandyck@clb-antwerpen.be

CLB Chat

Wist je dat je ook met CLB-medewerkers kan chatten? Op maandag, dinsdag en donderdag kan dat van 17 uur tot 21 uur. Op woensdag openen zij al in de namiddag en kan je chatten van 14 uur tot 21 uur.

Chatten kan ook anoniem wat betekent dat zij niet naar je naam of adres vragen. CLBch@t is altijd gratis. Breng hen een bezoekje via deze link:

Atheneum Malle CLB chat