Skip to main content

2de graad TSO - finaliteit doorstroom & arbeidsmarkt

Maatschappij & welzijn

Opvoeden

Je vindt het fascinerend hoe kinderen opgroeien. Wat is opvoeding en hoe geef je dat vorm? Je leert de beginselen van de pedagogie kennen.

Gezondheid

Je leert welke elementen invloed hebben op de gezondheid. Je leert hoe lichamelijke gezondheid en mentaal welbevinden met elkaar samenhangen.

Voeding

Je bestudeert de wetenschappelijke achtergronden van gezonde voeding en zet die kennis ook om tijdens de praktijklessen huishoudkunde.

In de studierichting Maatschappij & welzijn richten we ons op de ontwikkeling van de mens. Hoe groeit een kind op? Wat beinvloedt de ontwikkeling van je persoonlijkheid. In de lessen worden beginselen uit de psychologie aan praktische observaties getoetst.

In deze studierichting wordt veel aandacht besteed aan gezondheid. Wetenschappelijke principes zet je in de praktijk om.

  • Gedragswetenschappen

    Een mens doet vaak gewone maar soms ook heel rare dingen. We onderzoeken waarom mensen doen wat ze doen. Wat drijft mensen in hun denken, voelen en handelen? Hebben ze dat geleerd van hun ouders, hun vrienden, hun omgeving? Of zat het al de hele tijd diep binnen in hen?

  • Sociale wetenschappen

    Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. We leren hoe mensen zich organiseren, van gezinnen over verenigingen en de hele samenleving. Hoe slagen mensen erin om met elkaar samen te leven? En waarom slagen mensen daar soms helemaal niet in?

Vak

3de jaar
Vanaf 2021-2022

4de jaar
Vanaf 2022-2023

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

Frans

2

Engels

2

Geschiedenis

1

Wiskunde

3

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Gezondheid en welzijn

3

Indirecte zorg en voeding

3

(Ped)agogisch handelen

5

Fysiologie en anatomie

1

Modules

2

Mentor

1

Atheneum Malle 2de graad Maatschappij & welzijn

Opvoeding en begeleiding

In onze derde graad kan je verder in de studierichting Opvoeding en begeleiding. 

De informatie over deze studierichting volgt binnenkort.

Verzorging

Wij bieden in de derde graad ook de volledig beroepsgerichte studierichting Verzorging aan. 

De informatie over deze studierichting volgt binnenkort.