Skip to main content

LAPTOPPROJECT

Hier vind je de praktische informatie omtrent ons laptopbeleid. Op welke manier je hierop instapt, is afhankelijk van het leerjaar en de studierichting die je volgt. Dit zijn de mogelijkheden voor het schooljaar 2024-2025:

1ste graad (behalve Didasco)

Je maakt gebruik van Chromebooks die je in bruikleen krijgt van de school. De Chromebooks blijven in de klas en worden tijdens heel wat lessen gebruikt. 
Ouders betalen € 25 per schooljaar voor het onderhoudscontract met Signpost, onze partner in dit laptopproject. 
Voor herstellingen van defecten die buiten de garantie vallen, wordt een forfaitaire kost van € 39 aangerekend per schadegeval. 

1ste graad Didasco
3de jaar Arbeidsmarktfinaliteit
4de tot 6de jaar Doorstroomfinaliteit
4de tot 6de jaar Dubbele finaliteit

Je maakt gebruik van laptops die je in bruikleen krijgt van de school, inclusief lader en beschermhoes.
Ouders betalen € 55 per schooljaar voor het onderhoudscontract met Signpost, onze partner in dit laptopproject. 
Voor herstellingen van defecten die buiten de garantie vallen, wordt een forfaitaire kost van € 39  aangerekend per schadegeval. 

3de jaar Doorstroomfinaliteit
3de jaar Dubbele finaliteit

4de tot 7de jaar Arbeidsmarktfinaliteit (vrijblijvend aanbod)

Je maakt gebruik van laptops die je aankoopt of huurt via Signpost, onze partner in dit laptopproject.
De aankoop van een laptop bedraagt € 678 met het servicecontract en de garantie van 4 jaar inbegrepen, inclusief lader en beschermhoes. . Indien je kiest voor slechts drie jaar servicecontract en garantie, betaal je € 619, inclusief lader en beschermhoes. 
Ouders betalen gedurende 48 maanden € 15,82 voor de huur van de laptop, inclusief het onderhoudscontract met Signpost. Indien je huurt gedurende 36 maanden betaal je € 19,43 per maand.
Voor herstellingen van defecten die buiten de garantie vallen, wordt een forfaitaire kost van € 39 aangerekend per schadegeval.
Leerlingen van het 4de tot en met het 7de jaar in de Arbeidsmarktfinaliteit die dit wensen, kunnen eveneens onder dezelfde voorwaarden een laptop aankopen of huren.

Atheneum Malle laptop huren of kopen

Waarom verschillende systemen?

Tussen 2021 en 2024 voorzag de overheid via Digisprong de scholen van voldoende middelen om laptops aan te kopen en aan leerlingen in bruikleen te geven. Die middelen zijn intussen opgebruikt. Onze school heeft voor volgend schooljaar nog laptops kunnen kopen voor de leerlingen van het derde jaar in de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen vanaf het vierde jaar beschikken nog over de laptops die met deze Digisprong-middelen werden aangekocht. 

Leerlingen die in september 2024 starten in het derde jaar doorstroom- of arbeidsmarktfinaliteit zullen dus zelf een laptop moeten huren of aankopen. We maken dit makkelijk via onze samenwerking met Signpost. De school is daarbij niet rechtstreeks betrokken en maakt daar dus ook geen winst op. In de toekomst zullen geleidelijk aan alle leerlingen zelf een laptop huren of aankopen, en dooft het bruikleen-systeem uit.

Ouders zijn niet verplicht om in te stappen in het laptopproject van de school. Indien een leerling reeds zelf beschikt over een laptop die voldoet aan de minimale vereisten, zoals die in de infobrochure vemeld staan, mag die eveneens gebruikt worden. Bedenk dan wel dat de leerling niet kan rekenen op de technische ondersteuning van ons ICTeam bij defecten aan een persoonlijke laptop.

Indien een leerling verandert van school en een laptop meeneemt die via de vorige school ook bij Signpost werd gehuurd of gekocht, verloopt de technische ondersteuning wel via ons eigen ICTeam. 

Huren of kopen?

Wanneer je de laptop aankoopt, betaal je het volledige bedrag in één keer. De laptop wordt dan onmiddellijk je eigendom.

Wanneer je de laptop huurt, betaal je gedurende 48 of 36 maanden een vast bedrag. De laptop wordt dan je eigendom na de laatste betaling. Op kortere termijn weegt dit uiteraard minder op het gezinsbudget. Wel is het zo dat je na 48 of 36 maanden in totaal een hoger bedrag zal betaald hebben, dan wanneer je de laptop aankoopt.

Daarom raden we aan om de laptop aan te kopen indien het gezinsbudget dit toelaat.

Atheneum Malle laptop huren of kopen