Skip to main content

2de graad ASO - finaliteit doorstroming

Latijn

Latijn leeft

Latijn is geen dode taal. Tijdens de lessen Latijn zal je leerkracht vaak Latijn spreken. Want Latijn leeft!

Taal en cultuur

Je maakt door middel van de Latijnse taal kennis met de antieke Romeinse cultuur. Je beleeft de geschiedenis alsof je er zelf bij was.

Talen beheersen

Latijn ligt aan de basis van moderne talen, zowel qua woordenschat als zinsbouw. Dankzij jouw kennis van het Latijn begrijp je moderne talen veel beter en kan je ze vlotter leren!

Hier duik je de Romeinse literatuur in: je loopt in de voetsporen van Caesar tijdens zijn veldtochten door Gallië en je leest Cicero en Sallustius om de sociale en politieke toestand in het Rome van de eerste eeuw te begrijpen. De grote dichters ontbreken ook niet: schitterende mythologische vertellingen van Ovidius en Vergilius tonen de Latijnse taal op zijn mooist.

Na het instuderen van de basisgrammatica van het Latijn in de eerste graad kun je nu echt genieten van literatuur! De Romeinse cultuur, geschiedenis en kunst komen ook rijkelijk aan bod.

Anna leest Cicero

Als je hoort hoe vlot en levendig Anna Asatryan van 4 Latijn de eerste twee paragrafen uit de eerste Catilinarische redevoering van Cicero debiteert, is er maar één conclusie: Latijn leeft!

Vak

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

5

5

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Cultureel bewustzijn & culturele expresse

1

ICT en mediawijsheid

1

Economische en financiële competenties

1

STEM & computationeel denken

1

Mentor & Burgerschap

1

1

Latijn

4

4

Keuzevak Duits

1

1

Atheneum Malle 2de graad Latijn

Latijn-wiskunde

Ben je sterk in wiskunde en heb je interesse in wetenschappen? Dan is Latijn-wiskunde in de derde graad een logische keuze.

De informatie over deze studierichting volgt binnenkort.

Latijn-moderne talen

Ligt jouw sterkte eerder in taal en communicatie? Dan is Latijn-moderne talen in de derde graad de aangewezen keuze voor jou.

De informatie over deze studierichting volgt binnenkort.