Skip to main content

6de jaar ASO

Economie-wiskunde

Schoonheid

Veel mensen zien wiskunde gewoon als getallen. Voor jou is wiskunde ... schoonheid.

Economie is overal

Economie is overal. Niet alleen in bedrijven, maar ook in je school, je sportclub en bij jou thuis. Meer kennis over economie wapent je voor het leven.

Ondernemen

Ondernemen is zoveel meer dan je eigen baas zijn. Ondernemen is berekend risico nemen, kansen grijpen en samenwerken. En dat kan je hier leren.

In deze studierichting gaat vanzelfsprekend veel aandacht naar economie. Daarbij wordt zowel in het vijfde als in het zesde jaar de focus gelegd op micro- en macro-economie enerzijds en op bedrijfseconomie anderzijds. Binnen micro- en macro-economie ga je na hoe er welvaart gecreëerd wordt en hoe die verdeeld wordt. Je ontleedt de prijsvorming in de verschillende markten, het monetair beleid, de conjunctuur, enz.

In bedrijfseconomie verdiep je je in de beleidsvoering van een bedrijf. Hoe en waarom worden beslissingen in een bedrijf genomen? Welke juridische of boekhoudkundige gevolgen heeft dat?

Je onderbouwt al die kennis met 7 lesuren wiskunde per week. Daarin neem je afstand van het concrete. Je leert omgaan met abstracte concepten en je bouwt hierop redeneringen binnen het domein van de wiskunde. Dat de redenering toepasbaar is op een Rubic Cube en een torus, vind je mooi meegenomen. Toch boeit je vooral het gemeenschappelijke tussen beide: de abstracte wiskunde. Je vindt je voldoening binnen de puurheid en zuiverheid van de wiskunde zelf.

Atheneum Malle keuzevak Esthetica

Keuzevak esthetica

Het woord esthetica dateert uit de Griekse oudheid en werd gebruikt om een zintuiglijke ervaring, en het gevoel dat daar bij hoort, te omschrijven.

Waarom heeft de mens zich van zijn prille bestaan beziggehouden met kunst? Geen enkele andere diersoort heeft de neiging om zijn omgeving louter decoratief aan te passen! Maar wat is schoonheid? En wanneer spreek je nu eigenlijk over kunst?

Tijdens de lessen esthetica leer je verschillende kunststijlen te beschouwen en maak je ook kennis met de functie van kunst doorheen de tijd. We beperken ons niet tot de geschiedenis maar nemen ook actuele tendenzen en eigen creatieve uitingen mee op in het lessenpakket. Esthetica wil jou prikkelen om een bredere kijk op de wereld om je heen te ontwikkelen. 

Esthetica is een extra keuzevak van 1 lesuurtje per week. 

Practicum chemie

De leerlingen van het zesde jaar bepalen tijdens een practicum chemie de massaconcentratie van bakpoeder in een dafalganbruistablet.

**SPOILER ALERT**: het blijkt 27 massaprocent te zijn...

21 september 2022

Atheneum Malle practicum chemie

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

7

Economie

4

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

2

Esthetica

(1)

Atheneum Malle 3de graad Economie-wiskunde

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op alle bachelors en masters in het hoger onderwijs; vooral dan diegene met een economische invalshoek. Denk hierbij aan studierichtingen zoals Toegepaste economische wetenschappen (TEW), Sociaal-economische wetenschappen (SEW) of Handelsingenieur. Verder kan je denken aan elke opleiding waarvoor een gedegen wiskundige basis vereist is.