Skip to main content

6de jaar ASO

Humane wetenschappen

De Mens

Je bent gefascineerd door de mens en de maatschappij. Heb je interesse in psychologie, sociologie, media, het onderwijs, criminologie of rechten, dan zit je hier op je plaats. 

Het nieuws

Inzet, tomeloze motivatie en de wil om interessante artikels te lezen en het nieuws te volgen zijn belangrijk om in deze studierichting af te studeren, klaar voor het hoger onderwijs.

Cultuur

We gaan op culturele ontdekkingstocht door het bijwonen van theater, opera, rockconcerten en moderne dans in de culture club. Jij kiest zelf waar je interesses liggen en welke voorstellingen je bijwoont.

Humane wetenschappen is een studierichting voor elke leerling die wil weten hoe de mens en de samenleving met elkaar in contact staan en hoe de wereld vandaag in elkaar zit. Tijdens de lessen gedragswetenschappen staat de psyche van de mens centraal. Dan gaat het over persoonlijkheid, identiteit, sociale ongelijkheid, enz.

In de lessen cultuurwetenschappen komen actuele maatschappelijke thema's aan bod. We behandelen dan media, internationale politiek, recht en justitie, mens- en wereldbeelden, mensenrechten, enz. Wie interesse heeft in psychologie of in andere sociale wetenschappen, zit in humane wetenschappen helemaal op zijn plaats!

We begeleiden je stap voor stap op je weg naar het zelfstandig uitwerken van een volledig onderzoek in het laatste jaar voor het vak cultuurwetenschappen. In het vijfde jaar leer je samen met andere leerlingen, in kleine groepjes, hoe je een onderzoek in de gedragswetenschappen moet uitvoeren door middel van interviews, enquêtes, experimenten of observaties. De presentatie van je eindwerk voor een professionele jury is het orgelpunt van deze prikkelende opleiding.

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen drie opties: Duits, filosofie of extra wiskunde. Esthetica kan je vrij als extra uurtje meepikken.

Duits kent vele vooroordelen: Duits is lelijk, komt streng, zelfs militaristisch over, het is moeilijk en ook niet bepaald cool. Onterecht!

Duits is één van onze drie landstalen. Kennis van de meest gesproken moedertaal in Europa is bovendien een extra troef op de arbeidsmarkt. Duitsland bepaalt voor een groot deel de hele Europese economie en kan bogen op een bijzonder rijke traditie op gebied van cultuur, wetenschap, muziek, literatuur, filosofie, politiek, psychologie, enz.

Wist je dat de trein, aspirine en X-stralen Duitse uitvindingen zijn?

Leer in het Duits een fris pintje bestellen en de knappe ober een fooi geven. Leer een e-mail of een uitnodiging te schrijven. In de klas voer je een kort toneeltje op en lees je Duitstalige krantenartikels. Droom weg bij een gedicht van Goethe, en zing uit volle borst mee op een Duitse hit van het moment.

Wedden dat je snel een veel positiever beeld krijgt van onze prachtige zustertaal?

Atheneum Malle keuzevak Duits

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhouer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

Atheneum Malle keuzevak wiskunde

Het woord esthetica dateert uit de Griekse oudheid en werd gebruikt om een zintuiglijke ervaring, en het gevoel dat daar bij hoort, te omschrijven.

Waarom heeft de mens zich van zijn prille bestaan beziggehouden met kunst? Geen enkele andere diersoort heeft de neiging om zijn omgeving louter decoratief aan te passen! Maar wat is schoonheid? En wanneer spreek je nu eigenlijk over kunst?

Tijdens de lessen esthetica leer je verschillende kunststijlen te beschouwen en maak je ook kennis met de functie van kunst doorheen de tijd. We beperken ons niet tot de geschiedenis maar nemen ook actuele tendenzen en eigen creatieve uitingen mee op in het lessenpakket. Esthetica wil jou prikkelen om een bredere kijk op de wereld om je heen te ontwikkelen. 

Esthetica is een extra keuzevak van 1 lesuurtje per week. 

Atheneum Malle keuzevak Esthetica

Kras in Brussel

De leerlingen van 5 HUM trokken vandaag samen met meer dan 400 jongeren van over heel Vlaanderen naar het Vlaams Parlement in Brussel voor de afsluiting van hun Kras-jaar.

5 mei 2023

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3 (5)

Cultuurwetenschappen

4

Gedragswetenschappen

3

Duits

(2)

Filosofie

(2)

Esthetica

(1)

Atheneum Malle 3de graad Humane Wetenschappen

De mens bestuderen

Je legt een stevige basis voor zowel bachelor- als masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten. Voor de hand liggende opleidingen zijn Criminologie, Sociologie, Verpleegkunde, Pedagogie, Psychologie of een onderwijsopleiding.

Nog meer opties

Je brede basisvorming kan je ook een heel andere richting doen inslaan. Misschien kies je voor Communicatiewetenschappen, Geschiedenis, Rechten, Wijsbegeerte of Politieke wetenschappen?