Skip to main content

6de jaar ASO

Latijn-moderne talen

In alle talen

Taal is voor jou meer dan communicatie. Het drukt een wereld van gevoelens en gedachten uit. Of dat nu in het Nederlands, Frans, Engels of Duits is.

Ruime blik

Romeinse schrijvers verruimen je blik op de wereld en doen je nadenken over wat het betekent mens te zijn.

Griekenlandreis

Tijdens de unieke driejaarlijkse Griekenlandreis sta je oog in oog met de antieke cultuur. Een onvergetelijke ervaring!

Je kennis van het Latijn is nu zodanig groot dat je de grote filosofen als Seneca en Lucretius kan lezen en met hen mee gaat nadenken over het ‘mens zijn’. De Aeneïs het machtige epos van Vergilius over het ontstaan van het Romeinse rijk, één van de mooiste dichtwerken ooit geschreven, zal je zeker raken. De geschiedschrijver Tacitus neemt je op zijn manier mee naar de rare wereld van keizer Nero. Het is precies alsof je er zelf bij bent!

Liefdesgedichten van Catullus, epigrammen van Martialis, gedichten van Horatius, inzicht in het Romeins recht, retoriek, tragedie, komedie, satire … het komt allemaal aan bod in deze twee laatste jaren van de richting Latijn, een apotheose!

De klassieke, driejaarlijkse Griekenlandreis van het Atheneum laat je écht genieten van de Griekse kunst, een unieke en onvergetelijke ervaring die alles wat je in zes jaren hebt geleerd compleet maakt.

Bovendien heb je een uitgesproken interesse voor moderne talen. Je houdt van de diversiteit waarin taal bepalend is: van tweets tot poëzie en van songteksten tot literatuur. Je bent geboeid door de cultuur die bij een taal hoort en je houdt van die kleine nuances die je in een taal kan uitdrukken. Je verdiept de kennis en vaardigheden voor Nederlands, Frans en Engels die je in de tweede graad reeds hebt geleerd. Daarnaast maak je ook kennis met het Duits.

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen twee opties: filosofie of extra wiskunde.

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

Atheneum Malle keuzevak wiskunde

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: Wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhauer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Het Verhaal van Rome

De leerlingen van de derde graad Latijn ontwerpen decor, rekwisieten en kostuums voor het filmpje waarmee zij deelnemen aan de scholenwedstrijd van "Het Verhaal van Vlaanderen". En nu maar hopen dat Tom Waes even gecharmeerd is als wij.

30 januari 2023

Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Duits

2

Latijn

4

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3 (5)

Filosofie

(2)

Esthetica

1

Atheneum Malle 3de graad Latijn-moderne talen

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op alle bachelors en masters in het hoger onderwijs. Heel wat leerlingen uit deze studierichting kiezen voor universitaire opleidingen als rechten, geschiedenis, taal- en letterkunde, politieke wetenschappen ...
Je bent hoe dan ook goed voorbereid op het hoger onderwijs.