Skip to main content

6de jaar TSO

Sociale en technische
wetenschappen

Organiseren

Met je klas organiseer je evenementen in de sociale sector en voer je ze ook samen uit. Met een groot hart voor iedereen.

Wetenschap

Door de wisselwerking tussen praktijkopdrachten en theorielessen, worden wetenschappen heel concreet.

Lekker én gezond

Lekkere én gezonde maaltijden bereiden lukt dubbel zo goed als je de wetenschap achter de voeding leert. 

In deze studierichting bestudeer je de wisselwerking tussen mens, samenleving, voeding, wetenschappen, hygiëne en milieu. Daarom is STW opgebouwd rond de wetenschapsvakken, opvoedkunde, lessen over voeding en levensechte praktijkervaringen. Dat wordt aangevuld met een brede algemene vorming, zodat je goed voorbereid wordt voor hogere studies.

Tijdens de twee hoogste jaren van de studierichting onderzoek je wetenschappelijke en voedingswetenschappelijke thema’s. Je bestudeert doelgroepen, onder meer om in functie daarvan maaltijden te bereiden en activiteiten te organiseren. Je geeft daarbij regelmatig mondelinge presentaties voor een groep.

In onze school leer je je eigen leerproces en studieloopbaan in kaart te brengen. Dat helpt je om bewuste keuzes te leren maken in functie van jouw toekomst.

preventiedag in Thomas More

Thomas More Turnhout organiseert vandaag een “preventiedag”, waarop de studenten aan de hand van hun onderzoek uitleggen hoe ze beweging en gezonde voeding kunnen combineren met studeren of op kot gaan. De leerlingen van 6STW zijn een meer dan geïnteresseerd publiek en kregen onder meer uitleg van een van onze eigen oudleerlingen!

28 maart 2023

Atheneum Malle preventiedag in Thomas More
Atheneum Malle preventiedag in Thomas More
Atheneum Malle preventiedag in Thomas More
Atheneum Malle preventiedag in Thomas More

Voorbereiding kerstmarkt

De leerlingen van 6 STW maken mooie kerstdecoraties voor de kerstmarkt op onze basisschool.

3 december 2023

EHBO-proef

De leerlingen van 5 STW bereiden zich zo intensief voor op de praktische EHBO, dat sommigen er spontaan een "appelflauwte" van krijgen. Gelukkig kennen ze dus wél EHBO.

25 april 2023

Atheneum Malle EHBO-proef
Atheneum Malle EHBO-proef
Atheneum Malle EHBO-proef

Leren over milieu en afval begint bij jezelf. Onze leerlingen van 5 STW onderzochten welk afval er zoal achterblijft op het schoolterrein. Alleszins veel te veel, zo blijkt.

8 november 2022

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Nederlands

3

Frans

2

Engels

2

Wiskunde

2

Toegepaste economie

2

Plastische opvoeding

2

Toegepaste biologie

1

Toegepaste chemie

3

Toegepaste fysica

1

Huishoudkunde

7

Opvoedkunde

2

Atheneum Malle 3de graad Sociale en Technische wetenschappen

Vandaag gingen de leerlingen van 6 STW en 5 KAD interessante zaken bijwonen in de politierechtbank en de correctionele rechtbank in het Justitiepaleis in Antwerpen. Meester Franssens gaf op een boeiende manier een inkijk in het beroep van advocaat.

29 oktober 2021

Onderwijs

Sociale en Technische wetenschappen vormt een prima vooropleiding voor studierichtingen zoals Pedagogie, Leerkracht kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs.

Gezondheidszorg

Dankzij de sterke wetenschappelijke component kan je ook verder studeren in studierichtingen zoals Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Logopedie en audiologie, Voedings- en dieetkunde, enz.

Sociale sector

Ook in de sociale sector behoren heel wat studierichtingen in het hoger onderwijs tot de mogelijkheden, zoals Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste psychologie.