Skip to main content

6de jaar ASO

Sportwetenschappen

Eigen sporthal

In en rond onze sporthal beschikken we over de nodige eigen infrastructuur voor deze opleiding. Twee maal per week trekken we naar het zwembad.

Grenzen verleggen

Tijdens avontuurlijke sportstages maak je kennis met tal van recreatieve sporten, zoals kajakken, waterskiën, muurklimmen, enz.

Wetenschap

In je laatste jaar voer je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de sport.

Tijdens de sportlessen op onze school komt een brede waaier van traditionele sporten aan bod in diverse disciplines, gaande van atletiek over gymnastiek tot de gekende balsporten. Onze school beschikt hiervoor over een moderne en pas gerenoveerde sporthal. Tweemaal per week trekken we bovendien naar het zwembad. Tijdens de sportstage maak je kennis met tal van recreatieve sporten, zoals kajakken, waterskiën, muurklimmen, enz.

In de 3de graad verdiep je je wetenschappelijke inzichten. We begeleiden je doorheen het vijfde en het zesdejaar naar telkens meer zelfstandigheid. In je laatste jaar voer je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek in het sportdomein.

Met een pakket van 5 lesuren krijgt wiskunde een belangrijke plaats in deze studierichting. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Je legt daarmee een degelijke wiskundige basis om na het secundair onderwijs een exacte studierichting aan te vatten.

Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen

Watersportstage

Voor de jaarlijkse watersportstage trokken onze leerlingen van de 2de en 3de graad Sportwetenschappen dit keer naar de watersportbaan van Sport Vlaanderen in Willebroek.

21-23 september 2022

Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle watersportstage Sportwetenschappen
Atheneum Malle keuzevak Esthetica

Keuzevak esthetica

Het woord esthetica dateert uit de Griekse oudheid en werd gebruikt om een zintuiglijke ervaring, en het gevoel dat daar bij hoort, te omschrijven.

Waarom heeft de mens zich van zijn prille bestaan beziggehouden met kunst? Geen enkele andere diersoort heeft de neiging om zijn omgeving louter decoratief aan te passen! Maar wat is schoonheid? En wanneer spreek je nu eigenlijk over kunst?

Tijdens de lessen esthetica leer je verschillende kunststijlen te beschouwen en maak je ook kennis met de functie van kunst doorheen de tijd. We beperken ons niet tot de geschiedenis maar nemen ook actuele tendenzen en eigen creatieve uitingen mee op in het lessenpakket. Esthetica wil jou prikkelen om een bredere kijk op de wereld om je heen te ontwikkelen. 

Esthetica is een extra keuzevak van 1 lesuurtje per week. 

Practicum chemie

De leerlingen van het zesde jaar bepalen tijdens een practicum chemie de massaconcentratie van bakpoeder in een dafalganbruistablet.

**SPOILER ALERT**: het blijkt 27 massaprocent te zijn...

21 september 2022

Atheneum Malle practicum chemie

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Sport

6

Wiskunde

5

Biologie

2

Chemie

2

Fysica

2

Esthetica

(1)

Atheneum Malle 3de graad Sportwetenschappen

Verder studeren

Deze opleiding biedt je de ideale voorbereiding op alle masters en bachelors met een wetenschappelijke of sportieve component. Uiteraard heb je in je opleiding een brede basis gekregen zodat je op alle hogere studies bent voorbereid.